Závěrka - 2017, DPPO 2017/2018 a vyplnění DPPO 2017

1. a 2. přednáška: Účetní závěrka a závěrkové operace 2017, vypracování výkazů účetní závěrky (zisku a ztrát, rozvahy) a detailní seznámení se sestavením přílohy pro rok 2017 pro různé skupiny účetních jednotek (vzorový příklad).

3. přednáška: Stanovení správného základu daně, vypracování daňového přiznání k DPPO 2017, odečitatelné položky (náklady na výzkum a vývoj), dary, slevy na dani.

Před zahájením všech přednášek je ½ hodiny prostor pro individuální konzultace.

Kurz se koná 13., 15. a 20. února (úterý, čtvrtek, úterý).

Termín:13.02.2018 - 20.02.2018
Rozsah:3 x 4 vyučovací hodiny
Začátek od:16:30
Cena:2500,-- Kč
Cena pro absolventy:2000,-- Kč
Absolventem je i doprovod jiného absolventa.
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.