Načítání...


Daňová evidence (2019 - 2020), vyplnění daňového přiznání k DPFO 2019

Přihlásit

1. a 2. přednáška: Příjmy z prodeje majetku (nemovitosti, cenné papíry), příjmy z podnikání a pronájmu (včetně airbnb), bezúplatné příjmy (dary), osvobozené příjmy a jejich hlášení, příjmy ze zahraničí a přepočty cizích měn. Daňová evidence pro §7 evidence příjmů a výdajů a pro §9. Daňově uznatelné náklady a uplatnění výdajových paušálů podle jednotlivých profesí (§7 a §9). Paušály na dopravu. Odpisy majetku a problematika leasingu majetku. Spolupráce a podnikání ve společnosti (sdružení) a vztah k DPH. Základní informace o EET od 1.5.2020. Zdravotní a sociální pojištění v 2019/2020. Přehled daňových i ostatních změn 2019/2020 (včetně základní informace o změnách DŘ). 3. přednáška: Vypracování daňového přiznání k DPFO za rok 2019 (objasnění náležitostí daňového přiznání, spolupráce manželů a ostatních členů domácnosti). Sestavení přehledů o majetku a závazcích, přehledů pro zdravotní a sociální pojištění.

  • Termín: 30.01.2020 - 06.02.2020
  • Rozsah: 3 x 4 vyučovací hodiny
  • Začátek: 16:30
  • Cena: 2800,-- Kč
  • Cena pro absolventy: 2300,-- Kč

Absolventem je i doprovod jiného absolventa.

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.